Hotline: 0902.981.256 (8h - 12h, 13h30 - 17h)
Thông báo của tôi

PHỤ KIỆN NỐI ỐNG PP-R

Phụ kiện nối ống PP-R theo DIN 16962
 

 

 

Nối thẳng

Coupling

 

 

Zắc co nhựa

Barrel union

 

Zắc co ren trong

Female barrel union

 

 

Zắc co ren ngoài

Male barrel union

 

Nối thẳng chuyển bậc

Reducing coupling

 

 

 

Nối thẳng ren trong

Female threaded coupling

 

 

 

Nối thẳng ren ngoài

Male threaded coupling

 

 

Nối góc 45O

45O ebow

 

 

Nối góc 90O

90O ebow

 

 

 

Nối góc 90O ren trong

Female threaded 90O ebow

 

Nối góc 90O ren trong kép

Double female threaded 90O ebow

 

 

Nối góc 90O ren ngoài

Male threaded 90O ebow

 

Ba chạc 90O

Tee

 

Ba chạc chuyển bậc

Reducing tee