Hotline: 0902.981.256 (8h - 12h, 13h30 - 17h)
Thông báo của tôi

HỘP KIỂM SOÁT uPVC

Hộp kiểm soát uPVC kỹ thuật theo TCVN 12755:2020
uPVC inspection chamber according to TCVN 12755:2020
 

 

 

Hộp kiểm soát hai nhánh ngang 90O - Hai đầu nong

Inspection chamber two branches horizontal 90O

Two solvent cement joint sockets

 

Hộp kiểm soát hai nhánh ngang thẳng - Hai đầu nong - Lệch tâm

Inspection chamber two branches horizontal straight - Two solvent cement joint sockets

- Eccentric joint sockets

 

 

Hộp kiểm soát hai nhánh ngang thẳng

- Một đầu nong - Có Siphon Inspection chamber two branches horizontal straight

- One solvent cement joint socket - Siphon

 

 

Hộp kiểm soát ba nhánh ngang 45O - Ba đầu nong

Inspection chamber threebranches horizontal 45O

- Three solvent cement joint sockets

 

 

Hộp kiểm soát ba nhánh ngang 90O cong

- Ba đầu nong đối xứng Inspection chamber three ranches horizontal 90O - Bend - Three solvent

cement joint sockets - Symestric

 

Hộp kiểm soát ba nhánh ngang 90O - Ba đầu nong - Thùng rác không lọc

Inspection chamber three branches horizon- tal 90O - Three solvent cement joint sockets

- Bin with filter

 

Hộp kiểm soát bốn nhánh ngang 90O

- Bốn đầu nong - Lệch tâm Inspection chamber four branches horizontal 90O - Four solvent cement joint sockets - Eccentric

 

Hộp kiểm soát bốn nhánh ngang 90O - Ba đầu nong - Lệch tâm - Thùng rác có lọc Inspection chamber four branches horizontal 90O - Three solvent cement joint sockets - Eccentric - Bin with filter

 

Hộp kiểm soát bốn nhánh ngang 90O - Bốn đầu nong - Lệch tâm - Thùng rác có lọc Inspection chamber four branches horizontal 90O - Four solvent cement joint sockets - Eccentric - Bin with filter

 

 

Nắp hộp kiểm soát uPVC

uPVC inspection chamber cover

 

 

Nắp hộp kiểm soát composite

Composite inspection chamber cover

 


Sản xuất tại Nhật theo tiêu chuẩn JIS - Made in Japan according to JIS
Các ưu điểm của hộp kiểm soát uPVC:
  • Chống nước thâm nhập từ ngoài vào trong và ngược lại.
  • Thiết kế với độ lệch chiều cao thích hợp chống chảy ngược hoặc đảo chiều đột ngột.
  • Tiết kiệm không gian.
  • Lắp đặt nhanh chóng, dễ dàng.
  • Dễ dàng kiểm tra và bảo dưỡng.
  • Dễ dàng thay đổi chiều cao của ống thăm tùy thuộc vào địa hình.